Đẩy mạnh triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử

Sáng 29/5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại các cơ sở y tế nhằm đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử từ các phần mềm do các nhà cung cấp khác nhau, từ đó quyết định các giải pháp đồng bộ, khả thi và hiệu quả để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Trần Quý Tường cho biết, Bộ Y tế đã khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử: Ban hành quyết định số 6111/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm Y tế xã, phường giai đoạn 2018 – 2020, trong đó giao Cục Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử, theo lộ trình tháng 7/2019 sẽ triển khai toàn quốc; Cục CNTT đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử vào tháng 6/2018. Tháng 12/2018, Cục CNTT đã nghiệm thu phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Tháng 4/2019, Cục CNTT triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tháng 5/2019, Cục CNTT triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Nghệ An. Cục CNTT hiện đang đề xuất Hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng của phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử trước khi triển khai, nhân rộng.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thẳng thắn giữa các cơ quan quản lý của ngành y tế, các sở y tế, các trạm y tế xã phường và các công ty công nghệ thông tin. Bộ trưởng cho rằng nội dung đã làm được sau thời gian ngắn triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử là hình thành hành lang pháp lý về hồ sơ sức khỏe điện tử như Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 về quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử. Thứ hai là sự quyết tâm và kiên trì triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của tuyến y tế cơ sở và cuối cùng điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy là chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì.

Bộ trưởng nhấn mạnh, tồn tại hiện nay tuyến cơ sở có nhiều phần mềm về Hồ sơ sức khỏe điện tử của nhiều công ty công nghệ khác nhau. Thời gian tới, điều cốt lõi là các địa phương, đơn vị tuyến cơ sở phải lựa chọn phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử tương thích với tiêu chuẩn quốc tế HL7 được quy định tại Quyết định 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 về công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế nhằm liên thông với nhau giảm sự chồng chéo, quá tải phần mềm.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ trưởng chỉ đạo Cục CNTT tổ chức những cuộc họp 3 bên gồm các cơ quan quản lý của ngành, người sử dụng (các Sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh) và các công ty công nghệ thông tin để cùng tìm sự đồng thuận.

(Ban biên tập TTTĐT Cục CNTT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm