1. Đơn giá mức 1

TT Tiêu chí Số tiền Mức
1 Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 80.000.000         mức 1
2 Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú 100.000.000
 3 Quản lý dược (thông tin thuốc) 100.000.000
4 Quản lý viện phí và thanh toán BHYT 100.000.000
5 Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) 80.000.000

 

2. Đơn giá mức 2

TT Tiêu chí Số tiền Mức
6 Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng 80.000.000 mức 2
7 Quản lý kết quả cận lâm sàng 80.000.000

3. Đơn giá mức 3

TT Tiêu chí Số tiền Mức

8

Quản lý điều trị nội trú 100.000.000 mức 3

9

Quản lý phòng bệnh, giường bệnh 80.000.000

10

Quản lý suất ăn cho bệnh nhân 80.000.000

11

Báo cáo thống kê 100.000.000

12

Quản lý khám sức khỏe 80.000.000

4. Đơn giá mức 4

TT Tiêu chí Số tiền Mức

13

Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động 80.000.000 mức 4

14

Kết nối với PACS 80.000.000

5. Đơn giá mức 5

TT Tiêu chí Số tiền Mức

15

Quản lý lịch hẹn điều trị 80.000.000        mức 5

7. Đơn giá mức 7

TT Tiêu chí Số tiền Mức
16 Quản lý hồ sơ bệnh án 100.000.000 mức 7
17 Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin) 100.000.000
18 Thanh toán viện phí điện tử 80.000.000

Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)

Căn cứ vào thông tư 54/2017/TT-BYT, công ty TNHH Phần Mềm An Việt xây dựng mức báo giá từng Module cụ thể. Các module xây dựng đáp ứng theo tiêu chí Bộ Y Tế đưa ra. Tùy trường hợp và nhu cầu cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các Module phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị bệnh viện.

Báo giá có hiệu lức kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Tải báo giá chi tiết

Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)