PHẦN MỀM QUẢN LÝ Y TẾ XÃ PHƯỜNG eYTXP.Av

Phần mềm quản lý y tế xã phường eYTXP.Av

Phần mềm eYTXP.Av là một hệ thống dạng web application (webapp chạy trên internet) giúp các Trung tâm y tế (hoặc các bệnh viện có chức năng quản lý các trạm y tế xã phường và các phòng khám trực thuộc) và các trạm y tế xã phường, thị trấn, các phòng khám trực thuộc quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, theo mô hình đơn vị chủ quản và đơn vị cơ sở. Hệ thông gồm ba chức năng chính:
+ Quản lý hoạt động khám chữa bệnh eYTXP.KCB.Av
+ Quản lý dược eYTXP.DUOC.Av
+ Quản lý y tế dự phòng eYTXP.YTDP.Av

Phần mềm eYTXP.Av hoạt động theo mô hình dữ liệu tập trung và phân quyền theo người dùng. Cơ sở dữ liệu tập trung tại máy chủ. Các bộ phận kết nối với nhau và cùng kết nối vào máy chủ sử dụng cơ sở dữ liệu tại máy chủ để làm công việc của các bộ phận.

Các đơn vị cấp cơ sở (các trạm)

+ Cập nhật các dữ liệu phát sinh hàng ngày tại đơn vị mình

+ Kết xuất các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý dược tại đơn vị mình và báo cáo cấp trên.

Đơn vị chủ quản (các Trung tâm y tế)

+ Quản lý dược tại đơn vị mình

+ Tổng hợp dữ liệu để theo dõi dữ liệu dược của một hoặc nhiều đơn vị cấp cở sở.

+ Tổng hợp dữ liệu dược của toàn Trung tâm (bao gồm cả TTYT và các trạm)

1. Chức năng

– Danh mục khách hàng, nhà cung cấp: Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp.
– Danh mục thuốc, vật tư y tế: Quản lý chi tiết tên thuốc, đơn vị tính, đơn giá, hàm lượng, đường dùng…,, Quản lý nhóm thuốc, hãng thuốc. Quản lý thuốc trong danh mục, ngoài danh mục bảo hiểm thanh toán.
– Danh mục kho thuốc: Kho tổng, kho chẵn, kho lẻ. Kho thuốc bảo hiểm, kho xã phường, kho chương trình…
– Danh mục bộ phận, nhân viên: Tên các khoa phòng, bộ phận.Tên các nhân viên.
– Danh mục hóa đơn: Quản lý thông tin quyển hóa đơn
– Danh mục viện phí: Quản lý danh mục viện phí theo tên gọi thanh toán bảo hiểm, quản lý đơn giá, đơn vị tính, mã ánh xạ, …
– Danh mục kỹ thuật: Quản lý danh mục kỹ thuật theo tên gọi kỹ thuật và tên gọi viện phí tương ứng.
– Danh mục kết quả mẫu: Danh mục kết quả CLS mẫu giúp y bác sỹ cập nhập kết quả CLS một cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian khám bệnh của bệnh nhân.

Tạo người sử dụng phần mềm từ danh sách nhân viên: Cấp mật khẩu, phân quyền sử dụng.
Cơ chế bảo mật tin cậy, phân quyền quản lý theo từng chức năng. Tuỳ thuộc vào mô hình quản lý của từng cơ sở y tế, có thể phân quyền tới từng nhân viên quản lý.
Quản lý lịch sử đăng nhập và các tác vụ thực hiện.
Nhật ký tạo, sửa, xóa chứng từ, giá trị xóa, người thực hiện,…

  • Quản lý các hình thức nhập dược :

+ Nhập từ nhà cung cấp bên ngoài .
+ Nhập từ cấp trên cấp xuống
+ Nhập tồn kho
+ Nhập chênh lệch kiểm kê khi kiểm kê dược.
+ Nhập luân chuyển bên ngoài từ đơn vị khác xuất luân chuyển.
+ Nhập trả lại kho

  • Quản lý thông tin nhập dược

+ Tạo lập phiếu nhập kho, quản lý chứng từ nhập và hóa đơn nhập kho.
+ Quản lý các thông tin nhập kho.

Quản lý các hình thức xuất dược:
+ Xuất dược theo đơn kê
+ Xuất dược theo phiếu lĩnh
+ Xuất sử dụng
+ Xuất cho nhà thuốc, quầy thuốc bán cho người bệnh
+ Xuất, cấp phát cấp dưới
+ Xuất chuyển kho
+ Xuất ra ngoài
+ Xuất trả lại nhà cung cấp
+ Xuất hủy
Quản lý thông tin xuất dược: 
+ Tạo lập phiếu xuất kho, quản lý chứng từ, hóa đơn xuất kho.
+ Quản lý các thông tin xuất kho

Quản lý kiểm kê
+ Nhập kiểm kê thủ công hoặc kiểm kê tự động bằng phần mềm
+ Xử lý thiếu thừa, hàng kém phẩm chất,… khi kiểm kê
Quản lý sử dụng
+Tạo lập và quản lý báo cáo sử dụng tại đơn vị chủ quản và các đơn vị cơ sở thông qua chức năng nhận và duyệt báo cáo.
+ Tổng hợp báo cáo sử dụng
Quản lý hư hao
+ Quản lý tỷ lệ hư hao đối với từng loại dược, vật tư theo quy định
+ Quản lý hư hao trong định mức, vượt định mức

Hồ sơ bệnh nhân: 
+ Cập nhập hồ sơ bệnh nhân.
+ Cấp số ID (mã số) bệnh nhân, tiếp nhận ưu tiên bệnh nhân.
+ Hỗ trợ quét mã vạch QRcode thẻ BHYT, mã vạch hai chiều.
+ Tìm bệnh nhân trong danh sách.
+ Sửa chữa, bổ sung, xóa thông tin bệnh nhân.
Khám bệnh:
+ Cập nhập thông tin khám bệnh (ngày giờ khám bệnh, khoa phòng khám, bác sỹ khám, …)
+ Khám bệnh theo mã ICD.10, gồm bệnh chính, bệnh phụ kèm theo (nếu có)
Kê đơn:
+ Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
+ In đơn thuốc cho bệnh nhân.
Chỉ định CLS:
+ Cập nhập thông tin chỉ định CLS.
+ Chọn tên dịch vụ chỉ định, y lệnh kèm theo (nếu có).
+ Quản lý danh sách dịch vụ CLS đã chỉ định.
+ In phiếu chỉ định.
Thực hiện chỉ định CLS: 
+ Quản lý danh sách và thông tin y lệnh chỉ định CLS.
+ Cập nhập kết quả thực hiện CLS.
+ Cập nhập nhanh kết quả CLS từ danh mục kết quả mẫu.
+ In phiếu kết quả CLS.
Chi phí dịch vụ:
+ Cập nhập các dịch vụ phát sinh.
+ Quản lý chi tiết các dịch vụ bệnh nhân đã sử dụng trong quá trình khám, chữa bệnh.
Thanh toán (viện phí):
+ Quản lý chi tiết các chi phí BHYT thanh toán và bệnh nhân cùng chi trả
+ Thao tác thanh toán và in bảng kê chi phí.
Xuất dược theo đơn kê:
+ Quản lý danh sách bệnh nhân có đơn thuốc.
+ Quản lý chi tiết thuốc bệnh nhân.
+ Quản lý danh sách các đơn thuốc đã xuất.

Khám bệnh vào viện
Cập nhập thông tin khám bệnh vào viện.
+ In phiếu khám bệnh vào viện.
Điều trị nội trú
+ Cập nhập thông tin khám bệnh.
+ Khám bệnh theo mã ICD.10, gồm bệnh chính, bệnh phụ kèm theo (nếu có).
+ Quản lý thông tin về buồng, giường, số ngày điều trị, …
+ Quản lý thông tin chuyển khoa phòng.
+ Quản lý thông tin các lần khám bệnh.
Thu – tạm thu
+ Cập nhập thu, tạm thu bệnh nhân đối với một số dịch vụ, hoặc tạm thu vào viện.
+ Quản lý chi tiết các dịch vụ đã thu – tạm thu. Danh sách các lần thu – tạm thu.
+ Duyệt thanh toán, in phiếu thu – tạm thu, In hóa đơn.
Chuyển viện
+ Cập nhập thông tin chuyển viện với đầy đủ thông tin theo mẫu của Bộ Y tế ban hành.
+ In giấy chuyển viện
Ra viện
+ Cập nhập thông tin ra viện.
+ In giấy ra viện theo mẫu Bộ Y tế ban hành.
Lĩnh dược về khoa
+ Cập nhập thông tin yêu cầu lĩnh dược.
+ In phiếu lĩnh dược, vật tư y tế.
Xuất dược theo phiếu lĩnh
+ Quản lý danh sách khoa phòng có phiếu lĩnh.
+ Quản lý chi tiết thuốc, vật tư phiếu lĩnh.
+ Quản lý danh sách các phiếu lĩnh đã xuất dược.

+ Quản lý danh sách hồ sơ bệnh nhân gửi liên thông bảo hiểm y tế.
+ Phương thức gửi dữ liệu trực tiếp lên công giám định của cơ quan bảo hiểm, hoặc xuất file XML chếch lỗi qua phần mềm VAS trước khi đồng bộ.
+ Kiểm tra và tìm hồ sơ theo trạng thái (đã gửi, chưa gửi, tất cả).

Quản lý dược, vật tư
Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
+ Thẻ kho, sổ thẻ kho, sổ kiểm nhập.
+ Tổng hợp hàng nhập, tổng hợp hàng xuất.
+ Báo cáo sử dụng hóa chất / thuốc / vật tư y tế tiêu hao.
+ Bảng kiểm kê nhập thuốc / hóa chất / vật tư y tế.
+ Biên bản kiểm kê (kho) thuốc / hóa chất / vật tư y tế.
+ Báo cáo nhập – xuất – tồn thuốc / hóa chất / vật tư y tế (theo ngày, tuần, tháng, quý, năm).
+ Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng / kho lẻ, …
+ Báo cáo thuốc sắp hết hạn sử dụng.
+ Báo cáo công tác khoa dược.
+ Báo cáo theo yêu cầu đặc thù.
Hoạt động khám chữa bệnh
+ Sổ khám bệnh.
+ Sổ thu viện phí.
+ Sổ tổng hợp cận lâm sàng.
+ Báo cáo công tác khám chữa bệnh.
+ Báo cáo bệnh tật tử vòng – ICD.10.
+ Báo cáo thanh quyết toán BHYT.
+ Báo cáo hoạt động KCB theo yêu cầu đặc thù.

2. Hiệu quả

Mang lại sự hiệu quả
0 %
Tương thích với hầu hết các thiết bị 90%
Cài đặt, triển khai và nâng cấp dễ dàng 100%
Bảo mật và an toàn dữ liệu 100%
Tiết kiệm chi phí và nhân lực 90%
Tự động hoá công tác quản lý y tế xã phường 80%

Phần mềm xây dựng theo quy định của BỘ Y TẾ

– Xây dựng theo các Thông tư, quyết định.

– Cập nhật nhanh chóng các văn bản thay đổi của BHXH, Bộ y tế.

Xây dựng theo TT-QĐ BỘ Y TẾ
0 %

Xây dựng theo đặc thù quản lý của từng đơn vị– Tùy biến theo yêu cầu. 
– Cá nhân hóa theo người dùng.

Xây dựng theo đặc thù quản lý từng đơn vị
0 %

3. Khách hàng

Phần mềm Quản Lý y tế xã phường triển khai tại các đơn vị khách hàng được đánh giá cao. Sự hài lòng từ phía khách hàng là thành quả mà chúng tôi dày công xây dựng.

Danh sách các khách hàng tiêu biểu

TRUNG TÂM Y TẾ QUỐC OAI

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

TRUNG TÂM Y TẾ MỸ ĐỨC

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN

Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN

Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm