1. Mức cơ bản

TT Tiêu chí Giá Mức
1 Quản trị hệ thống Liên hệ Cơ bản
2 Cấu hình quản lý máy chủ PACS Liên hệ
3 Cấu hình quản lý máy trạm PACS Liên hệ
4 Quản lý thông tin chỉ định Liên hệ
5 Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định

Liên hệ

 

6 Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm) Liên hệ
7

Interface kết nối, liên thông với HIS:

– RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7;

– PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ;

– PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án;

– Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)

Liên hệ
8 Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh Liên hệ
9 Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM Liên hệ
10 Chức năng đo lường Liên hệ
11 Chức năng xử lý hình ảnh 2D Liên hệ
12 Chức năng xử lý hình ảnh 3D Liên hệ
13 Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web Liên hệ
14 Kết xuất báo cáo thống kê Liên hệ
Tổng giá:  190.000.000

2. Mức nâng cao

TT Tiêu chí  Giá Mức
15 Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM Liên hệ Nâng cao
16 Chức năng nén ảnh giải thuật JPEG2000 Liên hệ
17 Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua Webview Liên hệ
18 Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (Multi-side) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng) Liên hệ
Tổng giá:   180.000.000

Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)

Căn cứ vào thông tư 54/2017/TT-BYT, công ty TNHH Phần Mềm An Việt xây dựng mức báo giá từng Module cụ thể. Các module xây dựng đáp ứng theo tiêu chí Bộ Y Tế đưa ra. Tùy trường hợp và nhu cầu cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các Module phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị bệnh viện.

Lưu ý: Báo giá này chỉ dành cho 01 thiết bị, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Tải báo giá chi tiết