PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ HRM.AVs

Phần mm quản  Nhân sự HRM.AVs

Phần mm HRM.AVs của công ty Phần mềm An Việt là công cụ giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện các nghiệp vụ quản lý Cán bộ, công chức, viên chức: Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý thời gian, Chấm công, Quản lý bảo hiểm, Quản lý đào tạo, Đánh giá xếp loại, Điều động thuyên chuyển, Nghỉ hưu, nghỉ việc,… 

Phần mềm được xây dựng theo các Thông tư, Quyết định của Bộ Nội Vụ về quản lý cán bộ, công chức và chế độ tiền lương trong các cơ quan nhà nước.

 

1. Tính năng

1: Quản lý danh mục dùng chung

 • Các danh mục bao gồm: đơn vị, phòng ban, tôn giáo, dân tộc, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, danh mục địa phương….
 • Quản lý các thông tin về ngạch công chức, ngày nghỉ phép, loại phụ cấp, thời hạn nâng lương, các quyết định lương, ca làm việc và ngày công

2: Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng
 • Thay đổi mật khẩu người sử dụng
 • Phân quyền sử dụng tới từng chức năng của chương trình

1. Quản lý hồ sơ CBCC

2. Quản lý quá trình công tác

3. Quản lý quá trình đào tạo

4. Quản lý quá trình khen thưởng

5. Quản lý quá trình lương, phụ cấp

6. Quản lý quá trình bảo hiểm

7. Quản lý hồ sơ thân nhân

8. Quản lý quá trình nâng lương

9. Quản lý quá trình công tác Đảng,

10. Quản lý quá trình thuyên chuyển, điều động

11. Quản lý quá trình bổ nhiệm

12. Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng

 • Lựa chọn hình thức chấm công phù hợp với từng yêu cầu quản lý của cơ quan, đơn vị
 • Chấm công ngày
 • Chấm công tháng
 • Thiết lập các ngày nghỉ phép trong năm.
 • Phần mềm có khả năng tích hợp với máy chấm công, tự động cập nhật dữ liệu ở máy chấm công hàng ngày và lưu thông tin trên hệ thống phần mềm
 • Tự động tổng hợp số ngày cán bộ, công nhân viên đi làm, nghỉ phép, nghỉ ốm để lập bảng chấm công tổng hợp

§ Quyển lý lịch cán bộ, công chức

§ Bản sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

§ Bản bổ sung lý lịch cán bộ, công chức

§ Bản tóm tắt tiểu sử

§ Sổ đăng ký hồ sơ cán bộ, công chức

§ Sổ giao, nhận hồ sơ cán bộ, công chức

§ Sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức

§ Báo cáo thng kê số lượng cán bộ bị xử lý kỷ luật

§ Báo cáo số lượng, cht lượng công chức

§ Thống kê trình độ cán bộ, công chc

§ Danh sách cán bộ công chc

§ Danh sách cán bộ công chc sắp đến thời hạn nâng lương

§ Danh sách cán bộ công chc sắp đến tuổi về u

§ Danh sách cán bộ công chc sắp hết hợp đồng

§ Danh sách cán bộ công chc nm trong biên chế

§ Danh sách cán bộ công chc làm việc theo dng hợp đng

2. Hiệu quả

Đem lại hiệu quả
0 %
Quản lý và tra cứu dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng 95%
Dễ dàng sử dụng phần mềm 95%
Tiết kiệm thời gian và chi phí 100%
Cung cấp báo cáo chính xác và nhanh chóng 90%
Giảm thiểu tối đa công việc 92%
Bảo mật thông tin cao cấp 100%

Xây dựng theo đặc thù quản lý của từng đơn vị

– Tùy biến theo yêu cầu. 
– Cá nhân hóa theo người dùng

Phần mềm xây dựng theo quy định của BỘ NỘI VỤ

– Xây dựng theo các Thông tư, quyết định.
– Cập nhật nhanh chóng các văn bản thay đổi của BHXH, Bộ Nội vụ

Sự hài lòng của khách hàng
1 %
Xây dựng theo các TT-QĐ của Bộ Nội vụ
0 %

3. Khách hàng

Phần mềm Quản lý nhân sự được triển khai ở rất nhiều đơn vị và nhận được những đánh giá cao về ứng dụng trong công tác quản lý. Sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi.

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm