PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN QLBV.AVHoS

QLBV.AVHos của Công ty An Việt là một giải pháp toàn diện cho các bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi bệnh nhân ra viện. Phần mềm là một thể thống nhất và tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực.

Phần mềm hoạt động theo mô hình dữ liệu tập trung và phân quyền theo người dùng. Phần mềm AVSoft.Hospital được cài đặt trên tất cả các khoa phòng của bệnh viện. Cơ sở dữ liệu tập trung tại máy chủ. Các bộ phận kết nối với nhau và cùng kết nối vào máy chủ sử dụng cơ sở dữ liệu tại máy chủ để làm công việc của các bộ phận. Phần mềm giúp Ban giám đốc có thể giám sát toàn bộ hoạt động của đơn vị mình thông qua máy trạm  và kết xuất các báo cáo cần thiết.

1. Tính năng

 1. Cập nhật thông tin bệnh nhân.
 2. Thu phí khám và in phiếu khám bệnh.
 3. Phân loại và sắp xếp bệnh nhân vào phòng khám.
 4. Báo cáo thống kê tiếp nhận và thu phí.
 5. Quản lý lịch hẹn khám.
 1. Hiển thị danh sách chờ khám từ bộ phận tiếp nhận.
 2. Cập nhật thông tin khám bệnh của bệnh nhân.
 3. Chẩn đoán bệnh.
 4. Lập, in các chỉ định cận lâm sàng (nếu có), xem các kết quả CLS từ bộ phận CLS trả về.
 5. Cập nhật đơn thuốc điện tử.
 6. Tra cứu lịch sử khám và điều trị của bệnh nhân.
 7. Báo cáo thống kê tình hình khám bệnh.
 1. Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ làm CLS từ phòng khám, từ khoa điều trị nội trú hoặc bộ phận tiếp nhận.
 2. Cập nhật kết quả CLS.
 3. Báo cáo thống kê thực hiện CLS.
 1. Thu phí bệnh nhân khám bệnh (BHYT/Dịch vụ).
 2. Thu phí bệnh nhân làm cận lâm sàng (BHYT/Dịch vụ)
 3. Hiển thị danh sách bệnh nhân ra viện chờ thanh toán viện phí.
 4. Tự động tính toán và tổng hợp các khoản bệnh nhân phải chi trả.
 5. Báo cáo tình hình thu phí, viện phí.
 6. Báo cáo thanh toán BHYT 
 1. Quản lý danh mục thuốc theo lô, hạn sử dụng.
 2. Quản lý nhập thuốc, vật tư y tế.
 3. Lập yêu cầu thuốc cho từng khoa.
 4. Quản lý phiếu lĩnh thuốc.
 5. Quản lý điều chuyển giữa kho và các khoa, phòng.
 6. Bán thuốc theo đơn thuốc.
 7. Tham chiếu các đơn thuốc bác sĩ kê từ phòng khám.
 8. Báo cáo, thống kê tình hình nhập, xuất, tồn thuốc
 1. Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ nhập viện từ bộ phận khám bệnh.
 2. Cập nhật thông tin bệnh án.
 3. Bố trí buồng, giường bệnh.
 4. Quản lý thực hiện y lệnh.
 5. Quản lý CLS nội trú.
 6. Quản lý tiêu hao thuốc, VTYT từng bệnh nhân.
 7. Quản lý các dịch vụ bệnh nhân sử dụng trong quá trình điều trị.
 8. Quản lý bệnh nhân chuyển viện, xuất viện.
 9. Tra cứu bệnh án.
 10. Báo cáo, thống kê tình hình điều trị
 1. Bệnh án điện tử giúp lưu trữ tất cả thông tin bệnh án của người bệnh đã thăm khám (Thông tin chi tiết bệnh nhân, chỉ định cận lâm sàng của bác sỹ, kết quả chẩn đoán, kết quả xét nghiệm, danh mục đơn thuốc đã chỉ định…).
 2. Bệnh án điện tử lưu trữ tất cả hồ sơ bệnh án trên phần mềm một cách chi tiết và có hệ thống (Y lệnh tờ điều trị, phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi chức năng sống, phiếu sơ kết 15 ngày, phiếu phản ứng thuốc…) 
 3. Kết xuất các biểu bệnh án theo đúng quy định BTY.

 4. Tra cứu lại lịch sử bệnh án theo số lưu trữ trong kho.

 5. Quản lý lưu trữ bệnh án điện tử.

Hệ thống RIS-PACS có các chức năng thu nhận, xử lý, truyền tải hình ảnh y khoa từ các thiết bị sinh ảnh; Kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua tiêu chuẩn HL7, có khả năng liên thông, kết nối dữ liệu hình ảnh y khoa trên toàn hệ thống và kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) để đảm bảo liên thông 2 chiều với HIS, khi bên HIS có bệnh nhân thực hiện chẩn đoán hình ảnh thì bên PACS đã nhận được thông tin và nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại; có chức năng thao tác và xử lý hình ảnh; có chức năng khai thác, xử lý, quản lý dữ liệu hình ảnh y khoa và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định. Sau đây xin giới thiệu chức năng chung tổng thể của hệ thống, chi tiết tương ứng cho từng máy CĐHA sẽ được công ty tư vấn cho khách hàng để phù hợp khi thực hiện.

1) Quản trị hệ thống

 • Quản trị người dùng, phân quyền người dùng
 • Thiết lập thông số kết nối máy CĐHA tới HIS
 • Cho phép admin có quyền tạo mới, đổi mật khẩu hay phân quyền người dùng.
 • Chức năng quản lý các danh mục như danh mục dịch vụ, tiểu nhóm siêu âm, nhóm chẩn đoán hình ảnh, khoa phòng…
 • Cơ chế cảnh báo cho nhà quản trị khi hệ thống gặp lỗi. Cung cấp chức năng xem log ứng dụng và nạp ảnh DICOM từ bên ngoài
2) Cấu hình quản lý máy chủ PACS
 • Cấu hình hệ thống máy chủ PACS kết nối tới các nguồn hình ảnh máy CĐHA
 • Cấu hình hệ thống lưu trữ hình ảnh (Hổ trợ nhiều file hệ thống cho việc lưu trữ trực tuyến như NAS. Các thiết bị này có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Hổ trợ phân tầng, ở đó các ca chụp được lưu trữ trên tầng 1 (Tier 1) và sau đó tự động chuyển sang tầng thấp hơn)
 • Cấu hình sao lưu hệ thống lưu trữ, có thể tiến hành backup và restore khi xảy ra sự cố.
 • Cấu hình phân vùng ảo. Mỗi phân vùng kết hợp với một tên AE (Application Entity) và cổng TCP/IP. Mọi ảnh được gửi tới phân vùng này chỉ có thể được nhìn thấy khi truy vấn với AE và cổng đó.
 • Cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin chỉ định
3) Cấu hình quản lý máy trạm PACS
 • Cấu hình hệ thống máy trạm tại phòng CĐHA.
 • Cấu hình PACS Workstation truy cập dữ liệu từ PACS Server theo nghi thức TCP/IP và chuẩn DICOM.
 • Cấu hình  DICOM Viewer cho nhiều loại máy chụp chiếu và cung cấp chức năng xem các hình ảnh DICOM và thao tác trên dữ liệu chụp chiếu.
4) Quản lý thông tin chỉ định
 • Tự động nhận chỉ định từ hệ thống HIS
 • Quản lý thông tin chỉ định của bệnh nhân từ các bộ phận khoa phòng.
 • Tự động chuyển dữ liệu sang cho bộ phận chỉ định để đọc kết quả.
5) Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định
 • Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định làm các dịch vụ CĐHA
 • Tính năng cho phép sửa thông tin của bệnh nhân có trong file Dicom như : Patient_ID, Patient_Name,Patient_Adress…
 • Chuyển các thông tin hành chính và lệnh chụp vào các modality: Hệ thống này có các tính năng cho phép kết nối với các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh để tự động chuyển thông tin bệnh nhân vào thiết bị có chuẩn DICOM WORKLIST
 •  
6) Kết nối các thiết bị chẩn đoán hình ảnh
 • Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh với máy CĐHA.
 • Kết nối hai chiều từ phần mềm HIS với máy CĐHA để truyền thông tin bệnh nhân cũng như thu nhận hình ảnh CĐHA trả về từ máy CĐHA
7) Interface kết nối, liên thông với HIS
 • RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS,RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy CĐHA theo tiêu chuẩn HL7
 • PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (Workstation) của bác sỹ
 • PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án
 • Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)
 • Chức năng này giúp cho bộ phận hành chính tại khoa không phải mất công nhập liệu lại thông tin hành chính và các chỉ định dịch vụ của bệnh nhân
8) Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh CĐHA
 • Đọc, lưu trữ và quản lý kết quả chẩn đoán của bệnh nhân
 • Lưu trữ kết quả độc lập (ngoài trả về kết quả cho HIS thì hệ thống vẫn lưu kết quả độc lập)
 • Tìm kiếm kết quả CĐHA của bệnh nhân theo nhiều tiêu chí khác nhau.
9) Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM
 • Hệ thống PACS hỗ trợ đọc dữ liệu và xuất dữ liệu bệnh nhân theo tiêu chuẩn dữ liệu y tế HL7
 • Khả năng chuyển đổi các ảnh theo định dạng NON-DICOM sang định dạng DICOM thu thập được từ các thiết bị không hỗ trợ chuẩn này (Tính năng DICOM CONVERTER)
10) Chức năng do lường
 • Bộ công cụ hỗ trợ đo lường khi thao tác với file hình ảnh DICOM
 • Công cụ zoom ảnh, thước kẻ hỗ trợ đo lường
11) Chức năng xử lý hình ảnh 2D
 • Cho phép hiển thị hình ảnh ở dạng 2 chiều
 • Các hiệu ứng : Zoom ảnh ; điều chỉnh độ sáng tối, độ tương phản ; Chế độ kính lúp, stack, offset…
 • Khoanh vùng trên ảnh : hình vuông, tròn,ellipse, hình tự do,…
 • – Chèn ký hiệu lên ảnh : Mũi tên, văn bản, thước kẻ, góc, các hình đa giác,…
 • Hỗ trợ một loạt phím tắt để người dùng có thể dễ dàng thao tác các chức năng như : xoay ảnh, lật ảnh, xóa frame,…
12) Chức năng xử lý hình ảnh 3D
 • Cho phép xem ảnh không gian 3 chiều theo thể tích hình khối hoặc theo bề mặt
 • Các hiệu ứng : Zoom ảnh ; điều chỉnh độ sáng tối, độ tương phản ; Chế độ kính lúp, stack, offset…
 • Khoanh vùng trên ảnh : hình vuông, tròn,ellipse, hình tự do,…
 • Chèn ký hiệu lên ảnh : Mũi tên, văn bản, thước kẻ, góc, các hình đa giác,…
 • Hỗ trợ một loạt phím tắt để người dùng có thể dễ dàng thao tác các chức năng như : xoay ảnh, lật ảnh, xóa frame,…
13) Kết xuất hình ảnh
 • Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM, hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web.
 • Phục vụ cho việc lưu trữ và truyền gửi hình ảnh, file ảnh DICOM có thể được lưu trữ ra các thiết bị lưu trữ như đĩa CD/DVD, USB hoặc cung cấp đường link truy cập đến file DICOM đó trên web để các đơn vị hoặc cá nhân có quyền truy cập, truy xuất và tải file DICOM đó về.
14) Kết xuất báo cáo thống kê
 • Kết xuất và quản lý hệ thống các báo cáo thống kê như: Phiếu CĐHA, Sổ tổng hợp CĐHA, Báo cáo tổng hợp CĐHA …
 • Quản lý, thống kê các ca chụp CĐHA theo ngày, theo máy

 1. Báo cáo thống kê.
 2. Báo cáo quản trị phục vụ điều hành.

2. Hiệu quả

Hiệu quả mang lại
0 %
Tiết kiệm chi phí và nhân lực 80%
Giảm thiểu thời gian chờ đợi của bệnh nhân 70%
Giảm thiểu sai lầm y khoa 90%
Quản lý tài chính thuận tiện, nhanh chóng, chính xác 100%
Kết xuất báo cáo chính xác 100%
Tự động hoá công tác quản lý nghiệp vụ bệnh viện 90%
Xây dựng theo TT-QĐ BỘ Y TẾ
0 %
Xây dựng theo đặc thù quản lý từng đơn vị
0 %

3. Khách hàng

Phần mềm Quản Lý Bệnh Viện triển khai tại đơn vị khách hàng được đánh giá cao. Sự hài lòng từ phía khách hàng là thành quả mà chúng tôi dày công xây dựng.

Danh sách khách hàng tiêu biểu

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NINH BÌNH

Địa chỉ: TP. Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH & PHỤC HỒI CHỨC TAM ĐIỆP

Địa chỉ: TP. Tam Điệp – Tỉnh Ninh Bình

BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số 64 Phúc Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHCN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TP. Cảm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN QUẢNG NINH

Địa chỉ: TP. Cảm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VIỆT YÊN

Địa chỉ: Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ LANG

Địa chỉ: Huyện Hạ Lang – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Địa chỉ: Huyện Trùng Khánh – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHỤC HÒA

Địa chỉ: Huyện Phục Hòa – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TĨNH TÚC

Địa chỉ: Huyện Tĩnh Túc – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ QUẢNG

Địa chỉ: Huyện Hà Quảng – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÀ LĨNH

Địa chỉ: Huyện Trà Lĩnh – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Địa chỉ: Huyện Nguyên Bình – Tỉnh Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VỊ XUYÊN

Địa chỉ: Huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BÌNH GIANG

Địa chỉ: Huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH HÀ

Địa chỉ: Huyện Thanh Hà – Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NAM SÁCH

Địa chỉ: Huyện Nam Sách – Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 6 Đường Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ ĐỨC

Địa chỉ: Huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ XUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN MỸ

Địa chỉ: Huyện Yên Mỹ – Tỉnh Hưng Yên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ HÀO

Địa chỉ: Huyện Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên

BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

BỆNH VIỆN CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Địa chỉ: Tổ 8, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN SƠN

Địa chỉ: Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LONG

Địa chỉ: Xã Tân Long - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ CHIÊU YÊN

Địa chỉ: Xã Kiến Thiết - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG TRỰC

Địa chỉ: Xã Trung Trực - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN BỘ

Địa chỉ: Xã Tiến Bộ - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ LỰC HÀNH

Địa chỉ: Xã Lực Hành - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ NHỮ KHÊ

Địa chỉ: Xã Nhữ Khê - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC XUÂN VÂN

Địa chỉ: Xã Xuân Vân - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC TRUNG MÔN

Địa chỉ: Xã Trung Môn - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC THÁNG 10

Địa chỉ: Xã Mỹ Lâm - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NA HANG

Địa chỉ: Huyện Na Hang – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ CHÂN SƠN

Địa chỉ: Xã Chân Sơn - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG KHAI

Địa chỉ: Xã Hoàng Khai - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN BÌNH

Địa chỉ: Xã Tân Bình - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ NHỮ HÁN

Địa chỉ: Xã Nhữ Hán - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN

Địa chỉ: Xã Tân Tiến - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỘI BÌNH

Địa chỉ: Xã Đội Bình - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Xã Thái Bình - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ KIM PHÚ

Địa chỉ: Xã Kim Phú - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM

Địa chỉ: Xã Phú Lâm - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ QUÝ QUÂN

Địa chỉ: Xã Quý Quân - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚC NINH

Địa chỉ: Xã Phúc Ninh - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ LANG QUÁN

Địa chỉ: Xã Lang Quán - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ THẮNG QUÂN

Địa chỉ: Xã Thắng Quân - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

TRẠM Y TẾ XÃ TỨ QUẬN

Địa chỉ: Xã Tứ Quận - Huyện Yên Sơn – Tỉnh Tuyên Quang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TỨ KỲ

Địa chỉ: Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ CHÍ LINH

Địa chỉ: Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ÂN THI

Địa chỉ: Huyện Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên