1. Mức cơ bản

TT Tiêu chí Số tiền Mức
Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Cơ bản
47 Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân 10.000.000
48 Quản lý tài liệu lâm sàng 10.000.000
49 Quản lý chỉ định 10.000.000
50 Quản lý kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh) 10.000.000
51 Quản lý điều trị 10.000.000
52 Quản lý thuốc 10.000.000
Quản lý thông tin hành chính  
53 Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế 5.000.000
54 Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu 5.000.000
55 Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện 10.000.000

2. Mức nâng cao

TT Tiêu chí Số tiền Mức
Quản lý hồ sơ bệnh án Nâng cao
56 Quản lý vòng đời và tuổi thọ của hồ sơ bệnh án 80.000.000
57 Đồng bộ hồ sơ bệnh án 80.000.000
58 Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án 80.000.000
  1. Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin
TT Tiêu chí Số tiền Mức
59 Tích hợp chữ ký số 80.000.000 Nâng cao

Bệnh án điện tử (EMR)

Căn cứ vào thông tư 54/2017/TT-BYT, công ty TNHH Phần Mềm An Việt xây dựng mức báo giá từng Module cụ thể. Các module xây dựng đáp ứng theo tiêu chí Bộ Y Tế đưa ra. Tùy trường hợp và nhu cầu cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các Module phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị bệnh viện.

Báo giá có hiệu lức kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Tải báo giá chi tiết