Update QLBV

Phiên bản nâng cấp phần mềm QLBV An Việt

V2.0.0.47 – Ngày update 30/11/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]
QLBV-2103 cảnh báo nếu cùng 1 bác sỹ thực hiện chỉ định nhiều dịch vụ cùng 1 lúc với tất cả các dịch vụ cls, thủ thuật, phẫu thuật và vật lý trị liệu, cảnh báo khám trùng
QLBV-2255 [Form Tra cứu ra viện; BC ID 218] cần thêm lựa chọn điều trị nội trú, điều trị ngoại trú
QLBV-2253 TTNB_[BC id39] ID39 BV TTNB (id39 có tick BHNB) xuất excel cần bắt tên khoa phòng chỉ định)
QLBV-2242 (Chung_[BC ID111] Sổ thẻ kho, Thẻ kho khi ko chọn nút tick tính theo số lô hạn dùng cần sắp xếp theo idnhapct)
QLBV-2235 (Tâm thần kinh thái nguyên – sổ thẻ kho lấy dữ liệu không đúng)
QLBV-2240 (Na hang- làm mẫu xét nghiệm đông máu trong nhóm xét nghiệm theo mẫu đính kèm )
[/show_more]

V2.0.0.43 – Ngày update 02/08/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]

 Yên Mỹ Nâng cấp hệ thống gọi số cho phòng khám. Phân biệt bệnh nhân ưu tiên

[/show_more]

V2.0.0.38 – Ngày update 12/07/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]

 Yên Mỹ Nâng cấp hệ thống gọi số cho phòng xét nghiệm

[/show_more]

V2.0.0.36 – Ngày update 10/07/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]

QLBV-1965TTKTN_[phiếu lĩnh thuốc] sửa chữ ký theo mẫu
QLBV-1970update IDKB trong Dịch Vụ

[/show_more]

V2.0.0.35 – Ngày update 09/07/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]

QMS_01Nâng cấp chức năng gọi số cho phòng khám và cận lâm sàng

[/show_more]

V2.0.0.34 – Ngày update 06/06/2019

[show_more more=”Chi tiết” less=”Thu lại”]
   
[/show_more]

Liên hệ ngay

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn phần mềm